Πολιτική Επιστροφών

Οδηγός Αγοράς

Όλα τα προϊόντα στέλνονται στους πελάτες κατόπιν ελέγχου ότι λειτουργούν σωστά και είναι κατάλληλα συσκευασμένα για την ασφαλή μεταφορά τους.

Στήν σπάνια περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, έχετε το δικαίωμα να το επιστρέψετε και αυτό θά αντικατασταθεί από την εταιρεία μας.

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα πού αγόρασε εντός 10 ημερών από την ημερομηνία που τα παρέλαβε από την εταιρεία μας. Η επιβάρυνση του πελάτη σε αυτή τη περίπτωση είναι μόνο το κόστος αποστολής/επιστροφής τών προϊόντων προς την εταιρεία μας.

Σε περιπτώσεις επιστροφών, δεκτές γίνονται επιστροφές που τά προϊόντα που επιστρέφονται δεν έχουν ανοιχθεί από τη συσκευασία τους, δέν έχουν χρησιμοποιηθεί, και αυτά καί η συσκευασία τους δεν είναι σε καμμία περίπτωση χτυπημένα, κατεστραμμένα ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Είναι συνεπώς απαραίτητο νά ελέγχετε πολύ προσεκτικά κατά την παράδοση της παραγγελίας σας την κατάσταση των προϊόντων καί της συσκευασίας, προκειμένου να διαπιστώσετε τυχόν ελαττώματα ή ζημιές όπως χτυπημένη συσκευασία ή προϊόντα, σπασμένα εμπορεύματα, κλπ.

Όλα τα εμπορεύματα παραδίδονται από τήν εταιρεία μας στήν μεταφορική εταιρεία ελεγμένα και σε άριστη κατάσταση. Τυχόν ζημίες κατά τη μεταφορά πρέπει να αναφερθούν αμέσως στούς υπαλλήλους της μεταφορικής εταιρείας κατά την παράδοση και εάν εσείς κρίνετε σκόπιμο η παραλαβή να μη γίνει αποδεκτή, σημειώνοντας τούς λόγους μη αποδοχής παραλαβής σάν “ζημιά κατά την μεταφορά”.

Τά προϊόντα κατά την επιστροφή πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που τα συνόδευαν κατά την παράδοση (απόδειξη λιανικής, κάρτα αλλαγής, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής κ.λ.π).

Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει εντός δεκαπέντε εργασίμων ημερών από τήν παραλαβή των επιστρεφομένων προϊόντων από την εταιρεία μας.

Έχετε Ερωτήσεις;

Καλέστε μας!

cs_rep

210 770 4022

Δευτέρα - Σάββατο
09:00 - 14:00

Τρ, Πέμ, & Παρ
17:30 - 20:30